Pomoc prawna/opłaty

Pomoc prawna nie jest zależna od zamożności. Scottish Legal Aid Board ma obowiązek brać pod uwagę szereg czynników, takich jak złożoność sprawy przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy prawnej.

Nasi specjaliści będą w stanie doradzić klientom podczas wstępnej konsultacji czy powinny się kwalifikować do pomocy prawnej. Pierwsze spotkanie jest zawsze bezpłatne.

W celu dokonania oceny kwalifikacji pomocy prawnej, możemy wymagać potwierdzenia otrzymywania dochodów i kapitału, dlatego przy pierwszej konsultacji prosimy o okazanie przynajmniej dwóch dokumentów, z wymienionych poniżej:

  • Ostatnie odcinki płac / dokumenty samozatrudnienia (działalności gospodarczej)
  • Ostatni dokument potwierdzający zasiłek
  • Ostatni wyciąg bankowy